Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W ELITE POLE DANCE STUDIO :

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE :

 1.Organizatorem zajęć w ramach Pole Dance Studio jest :ELITE POLE DANCE STUDIO KATARZYNA CYRAN UL.PAGÓRKOWA 19 , 80-126 GDAŃSK NIP: 9571028930

  2. Zapisanie się na zajęciach w Elite Pole Dance Studio , jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu studia.

  3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu studia i bierze na siebie całą odpowiedzialność za jego naruszenie.

   4. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie studia, wszelkie cenne przedmioty można na czas zajęć pozostawić u instruktora na sali oraz odebrać po zajęciach.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Kursantki mają możliwość robienia zdjęć podczas zajęć, nie przeszkadzając i nie ujmując na nich innych kursantek – chyba .że reszta grupy wyrazi na to zgodę. Studio Elite Pole Dance wyraża zgodę na publikację zdjęć na portalach społecznościowych oraz w internecie pod warunkiem oznaczenia miejsca miejsca zrobienia zdjęcia- czyli studia Elite Pole Dance.

2. Na terenie studia obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających. Osoby pod wpływem środków odurzających mają kategoryczny zakaz wstępu na salę.

3. Uczestniczki kursu mają obowiązek używać elementów wyposażenia lokalu w sposób właściwy z ich przeznaczeniem.

4. Na zajęciach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Sytuacje wyjątkowe należy przed zajęciami zgłosić instruktorce.

5. Ze względów bezpieczeństwa w dniu zajęć uczestniczki nie powinny stosować balsamów i kremów do skóry, mogących zmniejszyć przyczepność. W przeciwnym wypadku przed zajęciami należy dokładnie umyć skórę. Uczestniczka, która nie dostosuje się do wymogów wskazanych w zdaniu poprzednim i która odmówi zmycia balsamu lub kremu może zostać niedopuszczona do wzięcia udziału w zajęciach lub usunięta przez instruktorkę z sali w czasie ich trwania.

6. Uczestniczki są zobowiązane do wypełnienia kwestionariusza zdrowia , oraz poinformowania instruktora o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych (kontuzjach, zawrotach głowy, skaleczeniach, bólach itd.) Kategorycznie zabrania się ćwiczeń kobietom w ciąży bądź też świeżo po ciąży ( do ok. 3mc)

7. Na sali możecie rozmawiać ze sobą, ale tak by nie przeszkadzać innym osób w zajęciach i tak by nie zagłuszać tego co mówi instruktorka.

8. Instruktorka ma prawo wyprosić kursantkę z zajęć gdy kursantka przeszkadza innym uczestnikom w zajęciach lub gdy zachowanie kursantki naraża bezpieczeństwo innych osób będących na sali, w szczególności gdy kursantka nie stosuje się do poleceń instruktorki.

9. Elite Pole Dance Studio nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe z winy kursantki, w szczególności w wyniku nieprzestrzegania poleceń instruktorki.

III CZŁONKOSTWO :

1. Do udziału w zajęciach upoważnia wykupienie jednorazowego wejścia na zajęcia bądź też karnetu imiennego na określoną ilość wejść.

2. Płatność za karnet następuje z góry przed zajęciami poprzez wpłatę zadatku w wysokości 50zł na konto studia, oraz uiszczenie reszty kwoty w gotówce na zajęciach .

3. W przypadku chęci przedłużenia karnetu płatność powinna nastąpić w dniu ostatnich zajęć z poprzedniego karnetu.

4. Karnety są ważne 30 lub 90dni w zależności od wykupionego pakietu. W przypadku nie wykorzystania wszystkich wejść z karnetu w obowiązującym terminie zajęcia przepadają.

5. NIEOBECNOSĆ NA ZAJĘCIACH : - nieobecność na zajęciach należy zgłosić z wyprzedzeniem minimum 3h przed zajęciami, poprzez wysłanie wiadomości sms na nr telefonu 531-684-631

6. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności bądź zgłoszenia jej zbyt późno – zajęcia przepadają.

7.   Zgłoszone w terminie nieobecności można odrobić na innych   zajęciach po umówieniu się z instruktorem, w terminie nie   przekraczającym okres trwania karnetu. Na zajęcia należy się   zapisać telefonicznie 531684631, mailowo :   poledance.elite@gmail.com (min.1dzien wcześniej) , lub na facebook   www.facebook.pl/poledanceelite

9. Na zajęcia należy zabierać ze sobą karnet do podbicia.